Zakres usług

Kancelaria adwokacka udziela ustnych i pisemnych porad prawnych, pomaga w załatwieniu wszelkich formalności. Sporządzamy i negocjujemy umowy, formułujemy pozwy i wnioski oraz opinie prawne. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Usługi świadczone są przede wszystkim na terenie Małopolski, ale nasz zespół jest mobilny i otwarty na możliwość współpracy z podmiotami z innych części Polski.

Kancelaria prowadzi sprawy z następujących dziedzin prawa:

 

 

Prawo karne

Prawo karne

Reprezentujemy osoby podejrzane oraz oskarżone o popełnienie czynów zabronionych, osoby skazane prawomocnym wyrokiem, odbywające karę pozbawienia wolności, jak również osoby pokrzywdzone występujące w charakterze oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego oraz …

Więcej

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Zajmujemy się sprawami z zakresu: prawa rzeczowego: stwierdzenie zasiedzenia, ustanowienie służebności, postępowanie wieczysto księgowe, postępowanie rozgraniczeniowe, zniesienie współwłasności, sprawy o naruszenie posiadania etc.; prawa spadkowego: stwierdzenie nabycia spadku …

Więcej

Prawo pracy

Prawo pracy

Reprezentujemy zarówno pracowników jak i pracodawców w sprawach dotyczących: ustalenie istnienia, nawiązania i wygaśnięcia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz o łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku …

Więcej

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Reprezentujemy Klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi (Wojewódzkie Sądy Administracyjne oraz Naczelny Sąd Administracyjny). Udzielamy porad prawnych, sporządzamy odwołania, skargi administracyjne oraz skargi kasacyjne do …

Więcej

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Posiadamy praktyczne doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców zarówno przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jak i dużych spółek prawa handlowego. Udzielamy porad prawnych w zakresie bieżących spraw prowadzonych przez przedsiębiorcę …

Więcej

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Reprezentujemy Klientów w sprawach z zakresu prawa rodzinnego takich jak: rozwód (z orzekaniem lub bez orzekania o winie), separacja, ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej, podział majątku wspólnego, alimenty, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska, etc. …

Więcej