prawo-cywilne

Prawo cywilne

Zajmujemy się sprawami z zakresu :

  • prawa rzeczowego: stwierdzenie zasiedzenia, ustanowienie służebności, postępowanie wieczysto księgowe, postępowanie rozgraniczeniowe, zniesienie współwłasności, sprawy o naruszenie posiadania etc.
  • prawa spadkowego: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, o zapłatę zachowku etc.
  • prawa zobowiązań: przygotowujemy umowy cywilnoprawne, prowadzimy sprawy o zapłatę, bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone etc.
  • odszkodowań – wypadki komunikacyjne, szkody osobowe i rzeczowe, uzyskiwanie odszkodowania i zadośćuczynienia etc.

Pomagamy również tym, którzy mają problem z wyegzekwowaniem długu i ściągnięciem wierzytelności, reprezentując Klientów w postępowaniu egzekucyjnym.