prawo-karne

Prawo karne

Reprezentujemy osoby podejrzane oraz oskarżone o popełnienie czynów zabronionych, osoby skazane prawomocnym wyrokiem, odbywające karę pozbawienia wolności, jak również osoby pokrzywdzone występujące w charakterze oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego oraz powoda cywilnego.

Działamy na etapie postępowania przygotowawczego, postępowania przed Sądem I i II instancji oraz Sądem Najwyższym, a także w postępowaniu wykonawczym (np. odroczenie i przerwa wykonania kary pozbawienia wolności, dozór elektroniczny).