prawo-administracyjne

Prawo administracyjne

Reprezentujemy Klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi (Wojewódzkie Sądy Administracyjne oraz Naczelny Sąd Administracyjny). Udzielamy porad prawnych, sporządzamy odwołania, skargi administracyjne oraz skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.