prawo-gospodarcze

Prawo gospodarcze

Posiadamy praktyczne doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców zarówno przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jak i dużych spółek prawa handlowego. Udzielamy porad prawnych w zakresie bieżących spraw prowadzonych przez przedsiębiorcę:

  • pomagamy w redagowaniu korespondencji handlowej,
  • zakładamy i rejestrujemy spółki prawa handlowego,
  • sporządzamy projekty dokumentów korporacyjnych (umowy spółki, statuty, uchwały, protokoły zgromadzeń wspólników, wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego),
  • przygotowujemy, negocjujemy oraz analizujemy projekty umów handlowych zawieranych przez naszych Klientów,
  • prowadzimy sprawy windykacji należności naszych Klientów od ich nierzetelnych kontrahentów (m.in. sporządzamy wezwania do zapłaty, pozwy, prowadzimy postępowania sądowe, reprezentujemy klientów w postępowaniach egzekucyjnych).