Formy Rozliczeń

Koszt prowadzenia sprawy jest ustalany indywidualnie z każdym Klientem i zależy od stopnia skomplikowania sprawy, a także od przewidywanego nakładu pracy i czasu trwania sprawy.

Proponujemy Państwu następujące formy rozliczeń:

  • rozliczenie za czynność lub sprawę – wynagrodzenie za dokonanie określonej czynności,
  • rozliczenie godzinowe – wynagrodzenie zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia, stawka godzinowa uzależniona jest od rodzaju i zakresu czynności,
  • rozliczenie ryczałtowe – stałe miesięczne wynagrodzenie za ustaloną ilość godzin w cyklu miesięcznym.

Do każdej ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT (obecnie 23%).