prawo-pracy

Prawo pracy

Reprezentujemy zarówno pracowników jak i pracodawców w sprawach dotyczących: ustalenie istnienia, nawiązania i wygaśnięcia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz o łącznie z nimi dochodzone roszczenia
i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, naruszenie zasad równego traktowania w zatrudnieniu,
o odszkodowania lub zadośćuczynienia w wyniku stosowania mobbingu.